Tổng kết chuyến Đà Nẵng từ ngày 25/12 đến ngày 26/12/2016…

Vì đói, vì mệt, vì vẫn chưa rời khỏi Đà Nẵng nên để khoẻ nói tiếp. 😈

…… to be continue…. 👻

Advertisements