Khi người ta không thể làm được điều gì, họ cũng sẽ nói với con rằng con cũng không thể làm được. Đừng bao giờ để ai đó nói rằng con không thể làm điều gì đó, kể cả ta!

Con muốn gì, vậy hãy đi và đạt lấy nó.

Con có một giấc mơ, hãy đi mà bảo vệ nó.

Advertisements