Vladimir Kirshon [V.Kirshon] sinh ngày 19 tháng 8 năm 1902, mất ngày 28 tháng 7 năm 1938, là nhà văn, nhà soạn kịch của Liên Bang Sô Viết.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Kirshon

Tại Việt Nam, V.Kirshon được biết tới nhiều nhờ bài thơ “Tôi Hỏi Cây Tần Bì

 

 

Advertisements