William Ury sinh ngày 12 tháng 09 năm 1953, là nhà đàm phán, hòa giải nổi tiếng thể giới, và là người chỉ đạo dự án “Thương Lượng Toàn Cầu” của Đại học Harvard.

Trong suốt 30 (ba mươi) năm, William Ury đã hỗ trợ hàng triệu người, hàng trăm tổ chức và nhiều nước trong chiến tranh đạt được những thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.

William Ury còn là tác giả của một (01) số cuốn sách best-seller về đàm phán như: Getting to Yes, Getting past No; Lời Từ Chối Hoàn Hảo;… được William Ury viết dựa trên những bài giảng của ông trong các khóa học cho các Giám đốc và các chuyên gia tại Harvard.

Advertisements