William Ury

William Ury sinh ngày 12 tháng 09 năm 1953, là nhà đàm phán, hòa giải nổi tiếng thể giới, và là người chỉ đạo dự án “Thương Lượng Toàn Cầu” của Đại học Harvard.

Trong suốt 30 (ba mươi) năm, William Ury đã hỗ trợ hàng triệu người, hàng trăm tổ chức và nhiều nước trong chiến tranh đạt được những thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.

William Ury còn là tác giả của một (01) số cuốn sách best-seller về đàm phán như: Getting to Yes, Getting past No; Lời Từ Chối Hoàn Hảo;… được William Ury viết dựa trên những bài giảng của ông trong các khóa học cho các Giám đốc và các chuyên gia tại Harvard.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s