Luật Kinh doanh Bất động sản số có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016 có tác động lớn đối với hoạt động phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

Luật Kinh doanh Bất động sản 2016 với 08 chương, 82 điều đã đưa ra nhiều yêu cầu mới để lành mạnh hóa thị trường bất động sản hiện nay với 10 điểm người mua nhà cần lưu ý:

Lưu ý 1: Muốn kinh doanh Bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

Căn cứ theo Điều 10  quy định phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) khi muốn kinh doanh bất động sản.

Luật cũng quy định thêm, cá nhân, hộ gia đình, tổ chức thực hiện chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản có quy mô nhỏ thì không phải lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế. (thuế chuyển nhượng bất động sản hiện hành được tính mức 02% trên tổng giá trị hợp đồng).

Lưu ý 2: Vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng.

Quy định về vốn pháp định trước đây đối với Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là 06 tỷ đồng. Nay, theo Điều 10 của Luật Kinh doanh Bất động sản 2016, thì vốn pháp định đối với các Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không được thấp hơn 20 tỷ đồng.

Lưu ý 3: Bãi bỏ quy định bắt buộc các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản.

Lưu ý 4: Luật Kinh doanh Bất động sản 2016 quy định Môi Giới Bất Động Sản phải qua sát hạch kiến thức môi giới.

Cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Môi Giới Bất Động Sản phải có trình độ trung học phổ thông trở lên, đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản. Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thời hạn 05 năm

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 (hai) người có Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Lưu ý 5: Vốn tự có khi thực hiện đầu tư dự án bất động sản của Chủ đầu tư không thấp hơn 20% Tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20h và không thấp hơn 15% Tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên theo quy định của pháp luật về đất đai.

Lưu ý 6: Chủ đầu tư phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai.

Căn cứ theo Điều 56 Luật Kinh doanh Bất động sản 2016 quy định, Chủ Đầu Tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lại phải được tổ chức tài chính hoặc tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam thực hiện bảo lãnh việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Lưu ý 7: Chủ Đầu Tư dự án bất động sản được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án cho Chủ Đầu Tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh.

Lưu ý 8: Xử lý thu hồi dự án bất động sản.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định việc đầu tư dự án quyết định thu hồi dự án để giao cho Chủ Đầu Tư khác tiếp tục thực hiện trong các trường hợp như: Chủ Đầu Tư dự án vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, quy hoạch, kiến trúc mà không có giải pháp khắc phục theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và những trường hợp dự án thuộc diện bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chủ Đầu Tư bị thu hồi dự án có trách nhiệm giải quyết những tồn tại của dự án nhằm bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của Khách hàng và các Bên liên quan đến dự án

Chủ Đầu Tư có dự án bị thu hồi không được giao làm Chủ Đầu Tư dự án kinh doanh bất động sản mới trong thời gian 02 (hai) năm kể từ ngày bị thu hồi dự án.

Lưu ý 9: Việc huy động vốn và cho vay để thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội sẽ thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ lập một khoản mục riêng để quản lý nguồn vốn cho việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở, đồng thời có sự tham gia của Bộ Xây Dựng, Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội quản lý việc sử dụng vốn phát triển Nhà Ở Xã Hội để bảo đảm hiệu quả sử dụng, bảo toàn vốn, đúng mục đích, đúng đối tượng chính sách; việc cho vay vốn được thực hiện thông qua các chi nhánh hiện có của Ngân hàng Chính sách Xã hội để không làm phát sinh thêm chi phí hoạt động.

Lưu ý 10: Người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Cụ thể, đối tượng áp dụng gồm có cá nhân, tổ chức người nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; Quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam thì được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư.

Advertisements