Tỷ lệ Blackstone

Sir William Blackstone (1723-1780) là một Luật Sư, Thẩm Phán, và là Nhà Luật Học Anh của Thế Kỷ XVIII.

Blackstone tốt nghiệp Trường Đại Học Oxford và gia nhập Đoàn Luật Sư khi vừa 23 tuổi, Blackstone nhanh chóng nhận ra rằng việc hành nghề Luật Sư không thật sự hứng thú lắm với ông. Sau vài năm hành nghề, Blackstone quyết định chuyển sang nghiên cứu và giảng dạy luật. Quyết định này của ông có ảnh hưởng sâu sắc đến nền Thông Luật Anh Quốc nói riêng và cho luật học thế giới nói chung.

Continue reading Tỷ lệ Blackstone

Advertisements

Kinh Tế Học dành cho Luật Sư

~ Đoan Trang ~

Có lẽ không nhiều người biết rằng giữa Luật Pháp và Kinh Tế có một mối quan hệ gắn kết chặt chẽ.

Sinh Viên Luật và những Người Nghiên Cứu Luật Pháp nói chung, nếu muốn hiểu đầy đủ, tường tận về Luật Pháp và hệ thống Luật Pháp phù hợp cho xã hội, thì phải có kiến thức cơ bản về Kinh Tế.

Và ngược lại, để một nền Kinh Tế vận hành tốt – như ý muốn của Sinh Viên Kinh Tế và những Người Nghiên Cứu Kinh Tế Học nói chung – thì xã hội bắt buộc phải có một hệ thống Luật Pháp tốt. Do đó, giới luật cần hiểu về kinh tế học và giới kinh tế học cũng phải hiểu về luật”.

Continue reading Kinh Tế Học dành cho Luật Sư

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT COMMON LAW VÀ CIVIL LAW

– Nguyễn Minh Tuấn –

(trích trong sách: Tập bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, Hà nội, năm 2007).

Hệ thống pháp luật Common LawCivil Law là hai hệ thống pháp luật lớn và điển hình trên thế giới. Hai hệ thống này có những điểm đặc thù, tạo nên những “dòng họ” pháp luật, với những đặc trưng pháp lý riêng. Mặc dù ngày nay pháp luật ở các nước thuộc hai hệ thống này cũng có nhiều thay đổi theo hướng bổ khuyết những mặt hạn chế, tích hợp nhiều nội dung mới, nhưng về cơ bản sự thay đổi ấy vẫn không làm mất đi những đặc thù riêng, triết lý riêng, từng tạo nên “bản sắc” của hai hệ thống pháp luật này.

Continue reading HỆ THỐNG PHÁP LUẬT COMMON LAW VÀ CIVIL LAW